Nákup minibusu pro sirotčinec v Zambii – prosba o Vaši pomoc

Milí přátelé,              

Sirotčinec v zambijské vesnici Rufunsa, který dlouhodobě podporujeme,
přišel v důsledku propadu zambijské ekonomiky o vládní příspěvky, a
nejen proto bychom chtěli instituci, kde se chudí zambijští vesničané
starají o ještě ohroženější děti, podpořit dalším projektem, který
sirotčinci velmi pomůže s financováním provozu – nákupem ojetého
minibusu. Sirotčinec by měl díky provozu ojeté 19 místné Toyoty Hiace,
která se dá pořídit v Zambii v přepočtu za 125.000 Kč, zajištěné stálé
příjmy z autobusové přepravy. A pěti tisícům lidí ve vesnici a okolí
by se obrovsky zlepšila kvalita života tím, že by nemuseli čekat
současné 1-2 dny na silnici, než se vejdou do některého z přeplněných
projíždějících minibusů, a tím, že by při neexistenci jakékoliv jiného
druhu dopravy získali šanci vypravit se v akutním případě za záchranou
života do nemocnice. Zástupci sirotčince říkají, že by se jednalo o
historické pozvednutí života vesnice, a my bychom jim ho velmi rádi s
Vaší pomocí umožnili. Pokud byste prosím byli ochotní na nákup
minibusu pro sirotčinec v Rufunse jakoukoliv částkou přispět, budeme
velmi vděční za její zaslání na transparentní účet našeho spolku
Basungu č. 2300455508/2010.

.

Pokud čtení můžete věnovat o pár minutek více, rádi bychom k tomu uvedli trochu podrobností.

Jak mnozí víte, snažíme se dlouhodobě podporovat provoz sirotčince ve vesnici
Rufunsa a školu v Lushibě,  se kterými jsme navázali kontakty při našem cestování
po zapadlých koutech  Zambie v roce 2009. Na začátku jsme obě instituce
podporovali pouze našimi soukromými silami zasíláním finančních darů
a balíků s ošacením. Teď v roce 2015 se nám tak např. kromě pravidelných
balíků s oblečením
podařilo do sirotčince v Rufunse poslat použitý notebook a (novou)
tiskárnu (http://basungu.cz/?mn_post=9), a do školy v Lushibě dokonce
kromě tiskárny použité notebooky už dva. Africké děti jsou z možnosti
sáhnout si na opravdový počítač nadšené (viz fotky pod článkem na
našich stránkách ve výstavbě http://basungu.cz/?mn_post=7) a chodí
kvůli tomu do školy i o prázdninách. Naposledy jsme začátkem října
podpořili sirotčinec v Rufunse finančním darem z vlastních prostředků
ve výši 1250 USD poté, co jim byl nenávratně zrušen příspěvek, který
dostávali na sirotky od vlády, a akutně hrozilo, že by se sirotčinec
nemohl dál starat o všech 218 svěřených dětí.

Před dvěma lety jsme dodali naší pomoci v Zambii formálnější podobu
založením spolku Basungu – spolek pro zambijské děti, což nám umožnilo
díky Vaší finanční pomoci realizovat první větší projekt, nákup
drtičky na kukuřici pro sirotčinec v Rufunse. Drtička díky Vašim darům
v Rufunse ve správě sirotčince funguje od ledna 2014 a slouží širokému
okolí na mletí kukuřičné mouky na základní a jediné jídlo zambijských
chudých lidí, kukuřičnou kaši nshimu. V příloze pro ilustraci posíláme
několik obrázků z provozu drtičky. Týdně prý chodí k drtičce 40 - 50
klientů, kteří obvykle nosí na namletí 50 kilový pytel kukuřice.
Drtička tak sirotčinci přináší zisk 200 – 300 USD měsíčně, které
používají na „platy“ dobrovolných učitelů ve škole, která patří k
sirotčinci, a v níž se vzdělává 921 dětí. Lidé ze správy sirotčince, s
nimiž komunikujeme, nám nepřestávají za pořízení drtičky děkovat a
vždycky připomínají, ať jejich díky vyřídíme i „all the other
sponsors“ - takže ještě jednou i my opravdu moc děkujeme!

Nyní si po dvou letech opět dovolujeme obrátit se s prosbou o pomoc
sirotčinci v Rufunse na Vás. Lidé spravující sirotčinec se osmělili
poprosit nás o financování dalšího většího projektu začátkem tohoto
roku, přičemž letos v létě v důsledku ukončení vládního financování
prosby o tuto pomoc velmi nabyly na intenzitě. Jak jsme již napsali v
úvodu, správci sirotčince v Rufunse jsou přesvědčeni, že největší
přínos by provozu sirotčince aktuálně zajistil nákup ojetého minibusu.

Stejně jako v případě drtičky, minibus má svým provozem hlavně
generovat příjmy na fungování sirotčince, ale zároveň by výrazně
pozvedl kvalitu života celé vesnice, v níž společně s okolními osadami
žije asi 5000 lidí. Rufunsa, kde se samozřejmě žádnému z obyvatel ani
nesní o tom, že by vlastnil osobní auto, se nachází blízko jedné ze 6
zambijských asfaltových silnic, vedoucí z hlavního města Lusaky do
Chipaty u hranic s Malawi (http://goo.gl/VXvLfB). Autobusů a minibusů
je v Zambii nedostatek, jezdí tudíž jen po hlavních trasách a
neodjíždí podle jízdního řádu, ale tehdy, když jsou přeplněné tak, že
už se do nich ani na africké poměry nikdo nevejde. Což je velký
problém pro vesničany v místech jako je Rufunsa, 412 km od Chipaty a
158 km od Lusaky, když autobus vyjíždí přeplněný z Chipaty. Většina
lidí odtamtud míří až do Lusaky a autobus tedy v Rufunse zastaví jen
tehdy, pokud někdo náhodou potřeboval do některé z vesnic před
Rufunsou. Obvykle tedy lidé musí u silnice s nákladem, dětmi atd.
čekat 1-2 dny. Stejně to bohužel funguje i v případě snahy dostat se
za zdravotní péčí do nemocnice. To sice mají přednost ve frontě, ale
do nemocnice se v Zambii vyráží pouze v opravdu kritických případech a
to může být pár hodin u silnice fatálních.

Pokud bychom tedy díky Vaší pomoci mohli pro sirotčinec v Rufunse
pořídit ojetý minibus, mělo by to pro fungování sirotčince i celou
Rufunsu tyto obrovské přínosy:
-        sirotčinec by měl zajištěn stálý finanční příjem z přepravy
místních lidí na trase do Lusaky a zpět, kam by minibus vyjížděl
minimálně jednou denně,
-        pro sirotčinec i všechny obyvatele Rufunsy by další velmi
významný nárůst příjmů znamenala příležitost dopravovat výrobky a
zemědělské produkty na trhy v Lusace či bližším městě Chongwe (např.
by mohli v sezóně, kdy dozrávají manga, vozit úrodu nákupčím do
Lusaky, zatímco v současné době musí nechávat manga hnít, protože je
nedokážou ani prodat ani konzervovat),
-        výrazně by se snížily náklady na provoz drtičky kukuřice
(nyní si totiž musí sirotčinec na dovoz nafty velmi draho najímat
jednou za čas dodávku, jelikož v přeplněných minibusech naftu vozit
nesmí),
-        obyvatelé Rufunsy by nově mohli cestovat tehdy, když
potřebují, bez nutnosti trávit dny čekáním u silnice,
-        a především by se pro ně stala daleko dostupnější lékařská
péče, zejména v závažných případech vyžadujících rychlou pomoc.

V podstatě veškeré minibusy jezdící v Zambii jsou typu Toyota Hiace v
19 místné úpravě dovážené ojeté z Japonska (viz ilustrační foto v
příloze). Jako jediné vydrží africkou kvalitu cest a výhodou je také
jednoduchost shánění oprav a náhradních dílů. Podle průzkumů správců
sirotčince se aktuálně minibus Toyota Hiace dá nejlevnější v Lusace
pořídit za 5.000 USD, tedy cca 125.000 Kč.

Chtěli bychom Vás tedy tímto moc poprosit o finanční pomoc na pořízení
minibusu pro sirotčinec v zambijské Rufunse. Jsme si zcela vědomi
toho, že příležitostí, jak podporovat dobré věci a projekty, je
spousta. U přispění na tuhle věc Vám zaručujeme, že každá koruna půjde
přímo na nákup minibusu a že se jedná o zcela přímou pomoc lidem na
zambijském venkově. Jde o sirotčinec, kterému pomáháme desítkami tisíc
korun ročně z vlastních peněz, což bychom nedělali, kdybychom neměli
pocit, že je to pomoc na správném místě. Lidem, kteří sami žijí na
hranici bídy a přesto jsou tak dobří, že dokážou nezištně a s velmi
dobrou organizovaností (což v afrických poměrech něco znamená)
zachraňovat osiřelé děti. Navíc se nám velmi líbí představa poskytnout
obyvatelům zambijského venkova možnost někam se svobodně dopravit jako
něco, bez čeho my si život neumíme vůbec představit, a pro ně to
přitom bude velký krok dopředu.

Budeme Vám velmi vděční za přispění libovolné částky na nákup minibusu
pro Rufunsu na transparentní účet našeho spolku Basungu - spolek pro
zambijské děti, č.ú. 2300455508/2010 (náhled viz
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2300455508&f=01.01.2015).
Samozřejmě všem dárcům vystavíme potvrzení o poskytnutí daru na
dobročinné účely.

Díky za Váš čas, který jste věnovali zambijskému venkovu přečtením
tohoto emailu. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy, které by Vás ohledně
nákupu minibusu napadly. Kdybyste věděli o někom, koho by mohla tato
forma pomoci v Zambii zajímat, prosíme o případné šíření tohoto emailu
dál.
Děkujeme moc všem,
Pavel, Šárka a Zuzka

P.S.
Náročnost snah z Rufunsy odcestovat můžeme trochu ilustrovat vlastní
historkou z roku 2009, kdy jsme Rufunsu navštívili. Vybrali jsme si jí
jako vesničku uprostřed ničeho píchnutím prstem do mapy na trase z
Chipaty. Vystoupit z autobusu v Rufunse nebyl problém, řidič nás v
pohodě vysadil a nějací šťastlivci nadšeně nastoupili na naše místa.
Daleko horší bylo o 2 dny později se z Rufunsy dostat. Stoupli jsme si
do stráně vedle silnice do fronty asi 20 dalších lidí a čekali. Trvalo
3 hodiny, než zastavil první minibus, mezitím jich asi 20 projelo bez
zastavení, přeplněných. Minibus měl 4 místa. Zambijští lidé jsou vůči
bělochům neuvěřitelně úslužní, a tak celá fronta jednohlasně
ukazovala, že kromě 2 lidí na řadě máme nastoupit my dva. Důrazně jsme
to odmítali, že zdaleka nejsme na řadě, ale oni se nenechali nijak
odbýt, naložili nám bágly do autobusu a my si řekli dobře, tak tomu
asi nerozumíme, třeba ti ostatní chtějí jinam než do Lusaky. Teprve
když jsme z okýnka viděli, jak se jedna starší paní dala s někým do
hádky, že přece chtěla nastupovat ona, jsme pochopili, že nás opravdu
donutili všechny předběhnout. A jak nám vysvětlili s pomocí někoho
mluvícího anglicky ti 2 nastoupivší s námi, ti ostatní lidé tam takhle
čekali třeba ještě 2 dny, než došlo místo v autobusu i na ně.

Tento článek byl uzavřen. Nemůžete k němu přidávat další komentáře.